Samenwerkingspartners

Samenwerking WASKO-OPOPS
‘Van samen werken naar samenwerken’


WASKO (kinderopvang) en OPOPS (onderwijs) werken als partners intensief samen en realiseren kindcentra op alle scholen binnen OPOPS. Een kindcentrum is een voorziening voor kinderen van (0)2-12 jaar waarin zij gedurende de dag samen komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Het is een plek waar zij zich veilig en vertrouwd voelen, waar één pedagogische aanpak wordt gehanteerd en er doorgaande leerlijnen zijn: van de peuters naar de kleuters, naar groep 3 en verder, en van school naar de buitenschoolse opvang.
In het kindcentra bereiden we de kinderen voor op een leven en werken in een steeds complexer wordende samenleving die aan ongekend snelle veranderingen onderhevig is. De belangrijke vraag is wat kinderen nodig hebben voor een, nu nog, onbekende toekomst. Dit kan beter georganiseerd worden als de partners dat samendoen, vanuit één visie en één pedagogisch klimaat en met intensieve samenwerking binnen de teams. We creëren met elkaar een voedende, ontwikkelingsgerichte omgeving, waarin samen gewerkt wordt aan optimale talentontwikkeling en leerrendement voor alle kinderen. De meerwaarde voor een kindcentra is er zowel voor kinderen, ouders als professionals.