Bestuur

College van Bestuur (CvB)

OPOPS is een schoolorganisatie waaronder 9 scholen vallen. Elk van deze scholen heeft zijn eigen identiteit. Het College van Bestuur bepaalt op hoofdlijnen de koers waarbinnen de scholen zich kunnen bewegen en onderscheiden. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de continuïteit van de gehele organisatie waarbij zij de onderwijskwaliteit bewaakt en verder ontwikkelt. Het college van bestuur van OPOPS bestaat uit één bestuurder.
 

Bestuurder

Cindy Ligt

Al 19 jaar zet ik mij vanuit verschillende rollen en posities in voor het onderwijs, waaronder leerkracht voor de klas, directeur van een school, lid van de centrale directie van een stichting voor speciaal(voortgezet) onderwijs, leidinggevende bij de Inspectie van het Onderwijs en nu als bestuurder van Stichting OPOPS. Ik ben iemand die graag een wezenlijke bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en zich wil inzetten voor het realiseren van Passend onderwijs. Mijn manier van leiding geven kenmerkt zich door coachend leiding geven, visionair werken en het bieden van ruimte en eigen verantwoordelijkheid binnen vastgestelde kaders.