Passie voor onderwijs

In 2020 is OPOPS aangesloten bij het project Passie voor Onderwijs om ons beroep positief op de kaart te zetten. Dit is een project gericht op het terugdringen van het lerarentekort in de Drechtsteden. Via verschillende acties waaraan de deelnemende besturen bijdragen, inspireren en informeren we mensen over ons waardevolle werk in het basisonderwijs. Op de volgende website is hier meer informatie te vinden: https://passievooronderwijsdrechtsteden.nl/