Ondersteuningspunt


Uw dochter heeft moeite met lezen en u vraagt zich af of zij voldoende hulp krijgt..........Uw zoon wordt vier jaar en u weet niet welke school voor hem geschikt is.............

Of heeft U een andere vraag over de ondersteuning of over de voorwaarden tot toelating van uw kind tot het (speciaal) basisonderwijs?

Voor deze vragen kunt u als ouder (maar ook als kind in groep 7 of 8 van het basisonderwijs) contact opnemen met het steunpunt van het Samenwerkingsverband (SWV). In elk SWV is een ouder- en jeugdinformatiepunt. Hier kunnen ouders en leerlingen in de bovenbouw naar toe als ze vragen hebben over passend onderwijs of steun nodig hebben in hun zoektocht naar passend onderwijs.Klik hier voor de website van het ondersteuningspunt.