Kernwaarden OPOPS

Onze kernwaarden kort maar krachtigWie werkt bij OPOPS deelt de waarden respectvol, verbindend, ambitieus en lef. Deze waarden
zeggen iets over onze identiteit als organisatie, ze benadrukken waar wij als organisatie voor staan.
De kernwaarden zitten in ons hoofd, hart en handen wat betekent dat je ze terugziet in onze houding
en handelen. Het zegt iets over hoe wij handelen en op welke wijze wij onze missie en visie vorm
willen geven.
 
Respectvol:​
“We zijn betrokken, staan open voor verschillen
en we zorgen goed voor elkaar en onze omgeving.”

 
Wij laten dit zien in concreet waarneembaar gedrag door betrokkenheid te tonen bij de omgeving,
kansen voor samenwerking te zien en te benutten, oprechte interesse te tonen in de ander en elkaars
mogelijkheden te zien.
 
Ambitieus:​
“We zijn professionals die staan voor kwaliteit
en blijven leren en ontwikkelen.”

 
Wij laten dit zien in concreet waarneembaar gedrag door het werken aan je eigen professionaliteit,
talenten van leerlingen te zien en te benutten, werk van hoge kwaliteit af te leveren, initiatief te nemen
om verbeteringen aan te brengen en het beste uit jezelf en de ander te willen halen.
 
Verbindend:
“We zoeken de verbinding, gaan relaties
aan en bereiken samen meer.”

 
Wij gaan relaties aan met kinderen, ouders, collega’s en partners in het veld en zien de waarde die we aan elkaar kunnen toevoegen.
Wij werken samen om leerlingen goed te kunnen voorbereiden op de

samenleving.
Wij stimuleren de wisselwerking tussen leren op het kindcentrum en leren buiten het 
kindcentrum.
 
Lef:
“We nemen initiatief, denken in kansen en
mogelijkheden en durven te experimenteren.”

Wij omarmen ondernemend zijn en we schromen niet om ‘out of the box’ te denken. De kracht van ons
lef zit in onze bereidheid om open te staan voor nieuwe bewegingen, meningen en ideeën. Wij zoeken
actief naar mogelijkheden om te innoveren en koppelen wetenschappelijke kennis met praktijkkennis.
Wij dragen bij aan een lerende cultuur waar we van elkaar kunnen leren en kennis wordt gedeeld.