Privacy

OPOPS verwerkt van al zijn leerlingen persoonsgegevens.  OPOPS vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. OPOPS is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. In de privacy toelichting leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan.

Klik hier voor de privacy toelichting voor ouders