Opleiden in school

Opleiden in school


Voor het Opleiden in de School (OidS) vormen we als Stichting OPOPS in samenwerking met de pabo’s uit onze directe omgeving een leergemeenschap waarin studenten en leerkrachten zich optimaal kunnen ontplooien en worden opgeleid tot startbekwame, basisbekwame en vakbewame professionals.
 
Hiertoe heeft Stichting OPOPS een samenwerkingsovereenkomst met Inholland (Dordrecht). 
 

Opleidingsschool

 
Na een proces van meer dan een jaar is de toekenning van een nieuwe aspirant-opleidingsschool in regio Drechtsteden een feit. 
Dit partnerschap is een intensieve samenwerking met een ambitieus plan waarbij de focus ligt op de inhoud en bedoeling tussen de volgende 7 partijen:We hebben diverse thema’s die we samen op willen pakken als partnerschap Samen Opleiden: 
  • Opleiden en professionaliseren van (aanstaande) onderwijsprofessionals 
  • Samen Opleiden door de opleidingskloof te dichten
  • Samen investeren in duurzame begeleiding en doorgaande professionalisering 
  • Samen onderzoeken 
Binnen OPOPS is obs Henri Dunant van opleiden in de school overgegaan naar opleidingsschool. Hiermee wordt aan het ontwikkelplan van het partnerschap in de praktijk uitvoering gegeven. Er wordt gewerkt vanuit de driehoek: studenten, werkveld en de pabo. We ontwikkelen samen een stabiele organisatie met daarin actieve en betekenisvolle leernetwerken waar kennis en ervaring wordt gedeeld, verbonden, verbreed en verdiept. Met als uiteindelijk doel dat de aanstaande onderwijsprofessionals zich kunnen ontwikkelen volgens het beroepsbeeld van het partnerschap. Een uitdaging die wij graag met elkaar aangaan!!

Sliedrecht24 schreef een mooi stuk over de Henri Dunant als eerste opleidingsschool van stichting OPOPS. Via deze link kunt u het stuk lezen: https://sliedrecht24.nl/henri-dunant-nu-ook-opleidingsschool-nieuwe-leerkrachten/