RVT

 

De raad van toezicht toetst de kwaliteit en het handelen van het college van bestuur. Ze richt zich op het functioneren van de organisatie als geheel en, als werkgever van het bestuur ook op haar specifieke functioneren.
Net als het bestuur handelt de raad van toezicht conform de statuten en reglementen van de stichting en in overeenstemming met de Code Goed Bestuur zoals vastgesteld door de PO-Raad.  
 

Leden van de Raad van Toezicht (RvT)

  • mevr. J. Reuwer (voorzitter)
  • dhr. J. van Waardenburg
  • dhr. G. van Strien
  • dhr. J. Dijkstra